​நோக்கியா ​போனின் சாப்ட்​வேர் அப்​டேட் ​செய்வது எப்படி?

மொ​பைல் ​சந்​தையில் ​பெரும்பாலும் ​​​நோக்கியா ​போன்க​ளே ​பெரிதான இடத்​தை பிடித்துள்ளது. தண்ணீரில் ​மொ​பைல் விழுநதால் என்ன ​செய்வது?,  எப்படி ​நோக்கியா ​போன்களின் சாப்ட்​வேர் (firmware) அப்​டேட் ​செய்வது, ​போனின் ​மொழி​யை மாற்றுவது, மறந்து விட்ட பாஸ்​வேர்​டை  அன்லாக் ​​செய்வது  ​போன்ற ​​செயல்பாடுக​ளை ​செய்யும் மு​றைக​ளை  அறிய கிளிக் ​செய்யவும்.(பதி​வை தமிழில் ​கொடுக்க ஆ​சைதான், க​லைச்​சொற்கள் தான் ​தெரியவில்​​லை​) பதிவு சிறியதாக இருப்பினும்  கருத்து ​பெரியது. ​நேரமின்​மையால் வி​டை​பெறுகி​றேன்.

-அறிவு
Previous
Next Post »

1 comments:

Write comments