குறுஞ்செய்தி

  செல்போன் மனிதனின் 3 வது கை ஆகி விட்டது, அதிலும் குறுஞ்செய்தி இல்லாமல் இன்று நாம் யாருமே கிடையாது. காலையில் எழுந்ததும் கை தானாக தே...