கணிணியில் அழிக்க முடியாத பைல்களை அழிக்க!!

வணக்கம். இதுவரை தாங்கள் அளித்த பின்னூட்டங்களுக்கு நன்றி!! மீண்டும் ஒரு செய்திடன் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் கண...

மடிக்கணிணி வைத்திருப்பவர்களுக்கு பயன்படும் ஒரு மென்பொருள் !!

பேட்டரி பார் ஒரு வின்டோஸ் மென்பொருள். இது மடிக்கணிணியில் பேட்டரியின் அளவினை கிராப்பிக்ஸ் முறையில் காண பயன்படுகிறது. இது மடிக்கணிணியின்...